Home » upacara » Geguritan Manusa Yadnya

Geguritan Manusa Yadnya

1. Kawitan Tantri – Pendahuluan.

  • Wuwusan Bhupati. Ring Patali nagantun. Subaga wirya siniwi. Kajrihin sang para ratu. Salwaning jambu warsadi. Prasama hatur kembang tahon.
  • Tuhu tan keneng api. Pratapa sang prabu Kesyani ruktyeng sadnyari. Sawyakti Hyang Hari Wisnu. Nitya ngde ulaping ari. Sri dhara patra sang katong.
  • Wetning raja wibawa, mas manik penuh. Makinda yutan ring bahudanda. Sri Narendra, Sri Singapati, Ujaring Empu Bhagawanta. Ridenira panca-nana. Bratang penacasyan. Hatur Hyang Dharma nurageng bhuh.
  • Kadi kreta yuga swapurneng nagantun Kakwehan sang yati. Sampun saman jayendrya. Weda Tatwa wit. Katinen de Sri Narendra. Nityasa ngruci tutur. Tan kasareng. wiku apunggung wyara brantadnya ajugul.

2. Demung Sawit (bawak, dawa)

  • Tuhu atut bhiseka Nrapati. Sri Eswaryadala. Dala kusuma patra nglung, Eswarya raja laksmi.  Sang kulahamenuhi rajya.  Kwening bala diwarga. Mukya sira.  Kryana patih Sangniti Bandeswarya patrarum.
  • Nityasa angulih- ulih amrih sutrepting nagara,  lan sang paradimantriya. Tuhu widagda ngelus bhumi.  Susandi tinut rasaning aji, Kutara manawa.  Mwang sastra sarodrsti.  Matangyan tan hanang baya kewuh.
  • Pirang warsa Sri Nrapati Swaryadala. Tusta ngering sana. Kaladiwara hayu. Sri narapati.  Lagya gugulingan ring taman.  Ring yaca ngurddha angunggul. Yayamireng tawang.  Tinum pyata tinukir.  Kamala kinanda-kada.  Langu inipacareng santun.
  • Mangamyat kalangenikang nagara.  Tisoba awiyar. Indra bhuwana nurun, Kweh tang pakwana titip.  Pada kabhi nawa.  Dening sarwendah linuhung. Liwar sukanikang wong.  Anamtami kapti.  Arumpuka sari sama angrangsuk bhusana aneka marum.