Home » upacara » Geguritan Dewa Yadnya

Geguritan Dewa Yadnya

1. Awal Persembahyangan
Kawitan Warga Sari

  • Purwakaning angripta rumning wana ukir. ahadang labuh. Kartika penedenging sari. Angayon tangguli ketur. Angringring jangga mure.
  • Sukania harja winangun winarne sari. Rumrumning puspa priyaka, ingoling tangi. Sampun ing riris sumar. Umungguing srengganing rejenga

2. Pangayat (Penghaturan sajen)
Kidung Warga Sari

  • Ida Ratu saking luhur. Kawula nunas lugrane. Mangda sampun titiang tanwruh. Mengayat Bhatara mangkin. Titiang ngaturang pajati. Canang suci lan daksina. Sami sampun puput. Pratingkahing saji.
  • Asep menyan majagau. Cendana nuhur dewane,Mangda Ida gelis rawuh. Mijil saking luhuring langit. Sampun madabdaban sami. Maring giri meru reko. Ancangan sadulur, sami pada ngiring.
  • Bhatarane saking luhur. Nggagana diambarane. Panganggene abra murub. Parekan sami mangiring. Widyadara-widyadari, pada madudon-dudonan, Prabhawa kumetug. Angliwer ring langit.

3. Pamuspan (Persembahyangan)
Merdu – Komala

  • Ong sembah ning anatha. Tinghalana de Triloka sarana. Wahya dyatmika sembahing hulun ijeng ta tan hana waneh. Sang lwir agni sakeng tahen kadi minyak sakeng dadhi kita. Sang saksat metu yan hana wwang hamuter tutur pinahayu.
  • Wyapi-wyapaka sarining paramatatwa durlabha kita. Icantang hana tan hana ganal alit lawan hala-hayu. Utpatti sthiti lina ning dadi kita ta karananika. Sang sangkan paraning sarat sakala-niskalatmaka kita.
  • Sasi wimbha haneng: ghata mesi banyu. Ndan asing suci nirmala mesi wulan. lwa mangkana rakwa kiteng kadadin. Ring angambeki yoga kiteng sakala.
  • Katemun ta mareka sitan katemu. Kahidepta mareka si tankahidep. Kawenang ta mareka si tan ka wenang. Paramartha Siwatwa nira warana.

4. Nunas tirtha
Mohon tirtha

  • Turun tirtha saking luhur. nenyiratang pemangkune. Mekalangan muncrat mumbul. Mapan tirtha mrtajati. Paican Bhatara sami, panglukatan dasa-mala. Sami pada lebur. Malane ring gumi.